ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อธัญเทพ โต๊ะปลัด
หน่วยงาน / บริษัทอัลบารอกัตไทยเฮิร์บ จำกัด
เครือข่ายจังหวัดสตูล
ประธานเครือข่าย สตูล
  • อนุรักษ์ ไปรฮูยันกรรมการ

  • โซฟียาห์ อารยชนกุลกรรมการ

  • นางดารีย๊ะ หมานสันกรรมการ

  • วุฒิชัย โต๊ะปลัดกรรมการ

  • อภิเทพ ชัวชมเกตุกรรมการ