ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อภาณุมาศ ชนากานต์
หน่วยงาน / บริษัทพี.เอส.เลเธอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด
เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส
ประธานเครือข่าย นราธิวาส
  • เจตน์ มาหามะกรรมการ

  • ปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดชกรรมการ

  • ไพลิน กมลกรรมการ

  • นูรีดา บาตูเซ็งกรรมการ