ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อชนานันท์ ชัยมงคล
หน่วยงาน / บริษัทร้านชนานันท์
เครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร
ประธานเครือข่าย มุกดาหาร
  • ตรงธรรม นนทเตรียมกิจกรรมการ

  • ศิริวรรณ ฺมุ่งรักษ์กิจกรรมการ

  • สิริทิพย์ สีบุญเรืองกรรมการ

  • มงคลพร มุกดาธนพงศ์กรรมการ

  • คัทลียา รสจันทร์กรรมการ