ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อกีรติ ภาคภูมิ
หน่วยงาน / บริษัทค้าปลีก-ส่ง
เครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร
ประธานเครือข่าย มุกดาหาร
  • ตรงธรรม นนทเตรียมกิจกรรมการ

  • ศิริวรรณ ฺมุ่งรักษ์กิจกรรมการ

  • สิริทิพย์ สีบุญเรืองกรรมการ

  • มงคลพร มุกดาธนพงศ์กรรมการ

  • คัทลียา รสจันทร์กรรมการ