ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่ออภิจิต ชวรัตน์เจริญกิจ
หน่วยงาน / บริษัทดรัม ออฟ ฟรีดอม จำกัด
เครือข่ายจังหวัดอ่างทอง
ประธานเครือข่าย อ่างทอง
  • นิติภูมิ เจริญศรีสัมพันธ์กรรมการ

  • ปุญญิศา นิ่มนวนกรรมการ

  • อลิตา สีเขียวสดกรรมการ

  • นวลฉวี สอาดศรีกรรมการ

  • สมเกียตริ จันทร์ตากรรมการ

  • กนก แสงสว่างกรรมการ

  • พิรญาณ์ น่วมด้วงกรรมการ