ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อสุรพงษ์ ณรงค์น้อย
หน่วยงาน / บริษัท3 ชาย โปรดักส์ จำกัด
เครือข่ายจังหวัดชุมพร
ประธานเครือข่าย ชุมพร
  • นิคม ศิลปศรกรรมการ

  • พสิษฐ์ โชคดีกรรมการ

  • ประยูร สงค์ประสงค์กรรมการ

  • สุนิศา เจือโร่งกรรมการ

  • สันติ ใจรักษ์กรรมการ