ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อจีระวรรณ เศวตะดุล
หน่วยงาน / บริษัทน้ำใส เขาสวย รีสอร์ท
เครือข่ายจังหวัดระนอง
ประธานเครือข่าย ระนอง
 • สมบัติ ค้วนเครือกรรมการ

 • สิริลักษณ์ โลสงค์กรรมการ

 • สุวรรณา เกื้อบางกรรมการ

 • บุบผา เพ็งพืชกรรมการ

 • วิทวัส สิทธิเดชกรรมการ

 • ญาสุรีย์ น้อยวงษ์กรรมการ

 • จันทร์แรม เตี่ยวสกุลกรรมการ

 • สมปอง ปกครองกรรมการ

 • ธวัช หนูดำกรรมการ

 • จุฑาพรรค์ มหพันธุ์ทิพย์กรรมการ

 • วุฒิชัย เฉลิมวุฒานนท์กรรมการ