ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อวิรัช หมื่นพัน
หน่วยงาน / บริษัทบริษัท วริภัทร จำกัด
เครือข่ายจังหวัดภูเก็ต
ประธานเครือข่าย ภูเก็ต
  • พรพิลาศ รักแต่งามกรรมการ

  • พงศ์ไชย ปัณรานุวงศ์กรรมการ

  • รัตนาภรณ์ นำพากรรมการ