ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อวิรัช หมื่นพัน
หน่วยงาน / บริษัทบริษัท วริภัทร จำกัด
เครือข่ายจังหวัดภูเก็ต
ประธานเครือข่าย ภูเก็ต
  • กัญจนพร ใบหยากรรมการ

  • สาลินี ยาทิพย์กรรมการ

  • ชัยสิน เจี่ยสกุลกรรมการ

  • รัตนาภรณ์ นำพากรรมการ

  • พงศ์ไชย ปัณรานุพงศ์กรรมการ

  • พรพิลาศ สะมากรรมการ