ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อวารัทชญา อรรถอนุกูล
หน่วยงาน / บริษัทไฮ โซ แซ่บ
เครือข่ายจังหวัดพะเยา
ประธานเครือข่าย พะเยา
 • ชัญญาณัฐ พระวิสัตย์กรรมการ

 • ชนิดาภา ภพโชคหิรัญกรรมการ

 • วาไรรัตน์ วสุแสงจันทร์กรรมการ

 • พรทิพย์ เพชรชื่นสกุลกรรมการ

 • ทัตเทพ ฤทธิบันลือกรรมการ

 • วาสนา ชื่นศรีวิโรจน์กรรมการ

 • ธัญญ์นภัส ฐิติกิตวรธัญญ์กรรมการ

 • บงกช กาญจนรัตนากรกรรมการ

 • ธัญลักษณ์ ปิงเมืองกรรมการ

 • ปิยะฉัตร คำวังกรรมการ

 • จินตนา สิมเสมอกรรมการ

 • รุ่งโรจน์ สีเกินกรรมการ