ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อวารัทชญา อรรถอนุกูล
หน่วยงาน / บริษัทไฮ โซ แซ่บ
เครือข่ายจังหวัดพะเยา
ประธานเครือข่าย พะเยา
  • ชัญญาณัฐ พระวิสัตย์กรรมการ

  • ชนิดาภา ภพโชคหิรัญกรรมการ

  • วาไรรัตน์ วสุแสงจันทร์กรรมการ

  • พรทิพย์ เพชรชื่นสกุลกรรมการ

  • ทัตเทพ ฤทธิบันลือกรรมการ

  • วาสนา ชื่นศรีวิโรจน์กรรมการ

  • ธัญญ์นภัส ฐิติกิตวรธัญญ์กรรมการ

  • บงกช กาญจนรัตนากรกรรมการ

  • ธัญลักษณ์ ปิงเมืองกรรมการ

  • ปิยะฉัตร คำวังกรรมการ