ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่ออัจฉรา แสงจันทร์
หน่วยงาน / บริษัทแกงเขียวหวานกล้วยไข่
เครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชร
ประธานเครือข่าย กำแพงเพชร
  • วิโรจน์ แสงจันทร์กรรมการ

  • น้ำฝน รัตนสร้อยกรรมการ

  • สานิตย์ จิตต์นุพงศ์กรรมการ

  • บุญนาค เจนจบกรรมการ

  • สุวรรณา ชุมภูกรรมการ