ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อธิรักษ์ โต๊ะทอง
หน่วยงาน / บริษัทวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนลูกแชมป์
เครือข่ายจังหวัดอุทัยธานี
ประธานเครือข่าย อุทัยธานี
  • พิณรัตน์ ผูกใจเพื่อนกรรมการ

  • พวงเพ็ญ เต่าแก้วกรรมการ

  • สมศักดิ์ ยิ้มพักตร์กรรมการ

  • ลำไพ ปะวันตากรรมการ

  • ทิพวัลย์ อภิวรรณ์กรรมการ

  • เอษา สีสุขสามกรรมการ

  • ปวริศา จันทร์สงเคราะห์กรรมการ