ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อณรุจ ฤทธิ์เติม
หน่วยงาน / บริษัทศรีพยุหะแทรกเตอร์ จำกัด
เครือข่ายจังหวัดนครสวรรค์
ประธานเครือข่าย นครสวรรค์
  • ทรรศนีย์ ทานอุทิศกรรมการ

  • วุฒิพงษ์ ชวนประสงค์กรรมการ

  • กนกลักษณ์ ศรีลากรรมการ

  • กัลยรัตน์ กลิ่นศรีกรรมการ

  • จีรภา ลอยเมฆกรรมการ

  • ธนาเทพ ถึงสุขกรรมการ

  • ไพโรจน์ หวังดีกรรมการ

  • ช่อทิพย์ ปิ่นวัฒนะกรรมการ