ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อชนะ ไชยชนะ
หน่วยงาน / บริษัทช.การเกษตร
เครือข่ายจังหวัดลำพูน
ประธานเครือข่าย ลำพูน
 • อติภาว์ ณ กุลกรรมการ

 • ศรีวิลัย แถมพยัคฆ์กรรมการ

 • นฤเทพ พรหมเทศน์กรรมการ

 • ทิวาพร ศิริกรรมการ

 • ปริชญ์จามร ตุ่นสักกรรมการ

 • ทัศนีย์ ไชยเรืองศรีกรรมการ

 • วันวิสาข์ ริยะป่ากรรมการ

 • สุเทพ ธนกุลกรรมการ

 • อนุธิดา แสงวังคำกรรมการ

 • ปภังกร อัศวพิรุณกรรมการ

 • อุทุมพร ใจ๋กาศกรรมการ