ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อเทพทัย สริยลักษณ์
หน่วยงาน / บริษัทอินเตอร์ เฮริเทจ จำกัด
เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่
ประธานเครือข่าย เชียงใหม่
 • ประกิตติ์ โกสุรัตน์กรรมการ

 • ธนัชพัชญ์ วัฒนวรรณพงศ์กรรมการ

 • สาวิตรี สาโรจน์กรรมการ

 • วีระนุช หนูพรหมกรรมการ

 • กิรณา มณีวัฒนากรรมการ

 • ธัญพร หงิมรักษากรรมการ

 • กัญญ์สิริ ปินไชยพัฒน์กรรมการ

 • ชนิภา งามวิจิตวงศ์กรรมการ

 • อำภาพร ศรีแท่นแก้วกรรมการ

 • ชยรพ วงค์แก้วกรรมการ

 • ณัฐญา ถิ่นธรรมกรรมการ