ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อไชยชนะ ศรีใหม่
หน่วยงาน / บริษัทออโตมอร์ จำกัด
เครือข่ายจังหวัดปทุมธานี
ประธานเครือข่าย ปทุมธานี
  • วินัย ภูมิวัฒนเศรษฐีกรรมการ

  • พิเชษฐ์ พูลสวัสดิ์กรรมการ

  • sarinya akepichaiolaกรรมการ

  • ปัญญา ชัยรัตนพานิชกรรมการ