ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อไชยชนะ ศรีใหม่
หน่วยงาน / บริษัทออโตมอร์ จำกัด
เครือข่ายจังหวัดปทุมธานี
ประธานเครือข่าย ปทุมธานี
  • วินัย ภูมิวัฒนเศรษฐีกรรมการ

  • พิเชษฐ์ พูลสวัสดิ์กรรมการ

  • วัฒนา จันทร์สนกรรมการ

  • ปัญญา ชัยรัตนพานิชกรรมการ

  • สุภัชชา ลิมติยะโยธินกรรมการ

  • ณัฏฐวดี อัยยะวรากูลกรรมการ

  • บารเมษฐ์ จงรักษ์รุ่งรังษีกรรมการ

  • แก้วใจ กรรเจียกกรรมการ