ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อเรื่องยศ หนานพิวงค์
หน่วยงาน / บริษัทจักรสานกก
เครือข่ายจังหวัดนครพนม
ประธานเครือข่าย นครพนม
  • อเนกพงศ์ ปัดสาคำกรรมการ

  • วิเชียร อรรคศรีวรกรรมการ

  • สายสวาท วราธนกิจกรรมการ

  • อนุสรา อินทะประเสริฐกรรมการ

  • นางศจีรัตน์​ ระวิ​กรรมการ

  • ธนูศักดิ์ วรรณคำผุยกรรมการ

  • พลายเดช ภักดีวิเศษกรรมการ

  • สมหมาย ศรีจันทร์กรรมการ

  • ธีระ ด้วงลำพัธ์ ด้วงลำพันธ์กรรมการ