ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อปิยเชษฐ์ จตุรเทน
หน่วยงาน / บริษัทหมอยาไทย
เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานเครือข่าย ร้อยเอ็ด
  • เลิศศักดิ์ ลีลากมลกรรมการ

  • ไผทมาศ แสงชัยกรรมการ

  • ธนาลักษณ์ ชัยคณารักษ์กุลกรรมการ

  • ประสาน พาโคกทมกรรมการ

  • สมวงค์ ขุมหิรัญกรรมการ

  • เจือจันทร์ โพสาราชกรรมการ