ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อ
หน่วยงาน / บริษัท
เครือข่ายจังหวัด
ประธานเครือข่าย
  • เลิศศักดิ์ ลีลากมลกรรมการ

  • ไผทมาศ แสงชัยกรรมการ

  • ธนาลักษณ์ ชัยคณารักษ์กุลกรรมการ

  • ประสาน พาโคกทมกรรมการ

  • สมวงค์ ขุมหิรัญกรรมการ

  • เจือจันทร์ โพสาราชกรรมการ