ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อสุชัญญา สีน้ำเงิน
หน่วยงาน / บริษัทบริษัท ออกุร่า อินดัสทรีส
เครือข่ายจังหวัดขอนแก่น
ประธานเครือข่าย ขอนแก่น
  • ณัฐปวีย์ โชคธนาพรกรรมการ

  • เบญจวรรณ สร้อยประสิทธิ์กรรมการ

  • รุ่งศักดิ์ วิเศษศักดิ์ชัยกรรมการ

  • ธารา วัธนะวิไกรกรรมการ

  • วิษณุ เพียรเชาว์กุลกรรมการ

  • คชณมาศ มณีอัญญะเฟื่องฟูกรรมการ

  • ชนาภา หันจางสิทธิ์กรรมการ

  • สมเกียรติ ทวีจักษ์กรรมการ

  • ชุดา เกษตรพืชผลกรรมการ

  • ชลนิภา โรจนธนาดลกรรมการ