ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อรัฐนันท์ ภัทรธนเศรษฐ์
หน่วยงาน / บริษัทภัทรธนเศรษฐ์ จำกัด
เครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานเครือข่าย อุบลราชธานี
  • สุขุมพันธ์ พูลเพิ่มกรรมการ