ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อกนกพร ทะไกรเนตร
หน่วยงาน / บริษัทบ้านเบญจรงค์แกลเลอรี่
เครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม
ประธานเครือข่าย มหาสารคาม
  • นิภา โยประทุมกรรมการ

  • โชติกา พลแสนกรรมการ

  • ปฏิมา เหล่าชัยกรรมการ