ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อวรวุฒิ สุจริต
หน่วยงาน / บริษัทงามศิริการเกษตร
เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ
ประธานเครือข่าย ศรีสะเกษ
  • ชิษณุพงศ์ ไสวกรรมการ

  • คัมภีร์ นันคะกรรมการ