ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อชนกชนม์ อักษรวุฒิ
หน่วยงาน / บริษัทไร่ว่านหางจระเข้ อโลฮิม
เครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์
ประธานเครือข่าย บุรีรัมย์
  • ปริญ กอปรสิริพัฒน์กรรมการ

  • สุมาลี หาญกรกรรมการ

  • ธนยศ เภตรารัตน์กรรมการ