ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อสิทธิศักดิ์ เฉลิมสุขสันต์
หน่วยงาน / บริษัทร้านออยเนื้อย่างเกาหลี
เครือข่ายจังหวัดยโสธร
ประธานเครือข่าย ยโสธร
  • ไพศาล แจ่มจำรัสกรรมการ