ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย MOC BIZ CLUB
ชื่อสถาพร ฉายะโอภาส
หน่วยงาน / บริษัทพร่างพราวด์
เครือข่ายจังหวัดนครนายก
ประธานเครือข่าย นครนายก
  • ปิยะชาติ จันลากรรมการ

  • เกียรติคุณ จงโชติชัชวาลย์กรรมการ

  • อุดม พัชรพนาวีร์กรรมการ

  • ศรีสุดา จรุงจิตจรรยากรรมการ

  • ปรเมศวร์ พินิจจันทร์กรรมการ

  • สมหมาย มณีน่วมกรรมการ

  • กัลยกร เสมอวงษ์กรรมการ