ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลเครือข่าย BIZ CLUB
ชื่อนำชัย แซ่ตั้ง
หน่วยงาน / บริษัทนำชัยข้าวไทย
เครือข่ายจังหวัดสิงห์บุรี
ประธานเครือข่าย สิงห์บุรี
  • จารุนีย์ อิ่มสำราญกรรมการ

  • กฤษดา ประสงค์สุขสันต์กรรมการ

  • ดวงพร เชื้อวงษ์กรรมการ

  • สายพิน ชูเชื้อกรรมการ

  • จิรภัทร ชินบุตรกรรมการ