สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ภาคเหนือ

งานพัฒนาโปรแกรมด้วย VB.NET, C#, PHP เช่น เว็บไซต์ http://www.qrcodeproduct.com

งานพัฒนาเว็บแอพริเคชั่น และบริการโปรโมทเว็บ เช่น เว็บไซต์ http://www.thephyllconnect.com

งานซัพพอร์ทออนไลน์ผ่าน TeamViewer