สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จำหน่ายอาหารทะเลแห้ง
หมึก 3 รส 
หอยหลอด 
หอยแมลงภู่
หมึกบด 
หมึกกระตอย 
ราคาจำหน่าย แพ็คละ35฿