สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ภาคเหนือ

Wharehouse and Cold chain or Cold strage service (cool room)
บริการรับฝากสินค้าแช่เย็นและแช่เยือกแข็งทุกประเภท สามารถปรับอุณหภูมิได้ทั้งอุณหภูมิบวกและอุณภูมิติดลบได้ถึง -30 องศา และมีโกดังเก็บสินค้าอุณหภูมิปกติ