สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านลำตัดเงินโบราณ
 • เตือนเตือนใจ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับเงิน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • เลขที่๕๗๑๖๔-๓๐๖/๒๓เลขที่มผช.๒๓/๒๕๔๙
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • สุโขทัย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เตือนเตือนใจ เบาบาง
 • เตือนเตือนใจ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 055679068
 • เบอร์มือถือ
 • 0864481812
 • อีเมล์
 • www.lumtad.silver055@gmail.com