สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนผสานศิลป์
 • สาระภี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าไหมบาติกและผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สาระภี กองค้า
 • สาระภี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0891846663
 • เบอร์มือถือ
 • 0891846663
 • อีเมล์
 • LunarCot.Art@hotmail.com