สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0215560006309
 • ภคิน 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • มิติ ดี จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 01136
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การเพาะเห็ด
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ระยอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ภคิน ทองเพชรบูรพา
 • ภคิน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0614269936
 • อีเมล์
 • phakin9936@gmail.com