สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105554063721
 • พิชัยภัทร์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอส เค เอ็น เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 41002
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
 • สินค้า/บริการ
 • รับเหมาวางระบบไฟฟ้า (อาคาร โรงงาน ห้าง รพ.)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พิชัยภัทร์ หงษ์ทรงเกียรติ
 • พิชัยภัทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0902452599
 • อีเมล์
 • pichaipat_h@hotmail.com