สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สวนเกตุแก้ว
 • ทรงพล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ดินผสมมูลไส้เดือนพร้อมปลูก ตรา พาวเวอร์ทรี1 และ หน่อไม้ดอง ตรา ไผ่อินเตอร์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ทรงพล เกตุแก้ว
 • ทรงพล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0804590592
 • เบอร์มือถือ
 • 0804590592
 • อีเมล์
 • zarlarsud@hotmail.com