สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1100201226551
 • ชื่อธุรกิจ
 • เนเจอร์สคาร์บอน
 • ฉัตรชัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ร้านขายและผลิตถ่านอัดแท่ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ฉัตรชัย วิริยาทรพันธุ์
 • ฉัตรชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 091 738 6103
 • อีเมล์
 • chatchai.wiri@gmail.com