สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ปลาแห้งชาวเวียง
 • ดาลินี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ปลาแห้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0996070307
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ดาลินี สุทธาธิวงษ์
 • ดาลินี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0897964899
 • เบอร์มือถือ
 • 0897964899
 • อีเมล์
 • Malangpor03@gmail.com