สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0113560003457
 • ดลฐสรณ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เค.ดี.คอนซัลท์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 69100
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมทางกฎหมาย
 • สินค้า/บริการ
 • บริการจดทะเบียนนิติบุคคล ยื่นภาษี ขอวีซ่าและใบอนุญาตต่าง ๆ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ดลฐสรณ์ ชยอนันต์วงษ์
 • ดลฐสรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 095-1635366
 • อีเมล์
 • kdconsult.k@gmail.com