สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0715553000436
 • วิกร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ศรีชงโค จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 55101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
 • สินค้า/บริการ
 • บริการโรงแรม ทีพัก อาหาร เครื่องดื่ม กิจกรรม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • กาญจนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วิกร ภูวพัชร์
 • วิกร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-5406263
 • เบอร์มือถือ
 • 084-3876762
 • อีเมล์
 • smith@functioninter.com