สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0135559008183
 • ศศิกาณฑ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ทีแอนด์เอส เรโอน่า จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47999
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายปลีกโดยไม่มีร้านซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ลูกชิ้นเนื้อวัว, ไก่, ปลา, ไส้กรอก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย., ฮาลาล
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • นครสวรรค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศศิกาณฑ์ ดวงดี
 • ศศิกาณฑ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0987865126
 • อีเมล์
 • t.sraona@gmail.com