สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านหมูป่า
 • สิริวัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • พ่อพันธ์ู แม่พันธ์ู หมูป่า เนื้อสดแช่แข่ง ไก่ทุกชนิด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สิริวัฒน์ จักสาน
 • สิริวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0645983510
 • เบอร์มือถือ
 • 0645983510
 • อีเมล์
 • sirewat541@gmail.com