สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0503560001850
 • ศุภณัฐ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สุขธนะทรัพย์ฟู้ด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 11049
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • AMiNO EASE เครื่องดื่มโปรตีนจากอกไก่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • กำลังดำเนินการขออย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ศุภณัฐ จินดา
 • ศุภณัฐ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0899973939
 • อีเมล์
 • isriya_a@hotmail.com