สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3470101531843
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้าน
 • ยุบล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • การผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม อาหารเสริมสุขภาพ น้ำพริกสมันไร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ยุบล ศรีเสนา
 • ยุบล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-2898289
 • อีเมล์
 • pon_pimon@windowslive.com