สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • ทะเบียนพาณิชย์
  • เลขทะเบียนพาณิชย์
  • 3770600428433
  • ชื่อธุรกิจ
  • ชีวกายา
  • นันทิยา 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • น้ำมันเหลือง ยาหม่อง ยาดม
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการผลิต
  • ประเภทธุรกิจ
  • OTOP วิสาหกิจชุมชน
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคกลาง
  • กาญจนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นางสาว นันทิยา ธรรมบุตร
  • นันทิยา 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • 0891089044
  • เบอร์มือถือ
  • 0891089044
  • อีเมล์
  • Pinkynanny@hotmail.com