สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0255559001595
 • วีร์สุดา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ซีเอสดับบลิว มิวสิค จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 85422
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมการเรียนการสอนด้านดนตรี
 • สินค้า/บริการ
 • คอร์สเรียนดนตรีสากล Ballet และ Dance
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ปราจีนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วีร์สุดา จันทร์สว่าง
 • วีร์สุดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0635499624
 • เบอร์มือถือ
 • 0955361546
 • อีเมล์
 • weesudas@gmail.com