สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0905559000240
 • ปอลิน 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เล็ทเทอร์ พี จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10795
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำดื่มและน้ำแข็งหลอด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พัทลุง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ปอลิน สุธาพาณิชย์
 • ปอลิน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0866910554
 • เบอร์มือถือ
 • 0894840535
 • อีเมล์
 • poly22ws@gmail.com