สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3400100723242
 • ชื่อธุรกิจ
 • สถานีTERMINAL3
 • ต้นแบบ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • แยมมะเขือเทศแท้ พันธุ์พื้นเมือง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Homemade โฮมเมด
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ต้นแบบ เพ็ชสิงห์
 • ต้นแบบ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0994494977
 • เบอร์มือถือ
 • 0994494977
 • อีเมล์
 • tonbaep_07@hotmail.com