สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • นางทับทิม
 • ทับทิม 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สมุนไพรไทย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ทับทิม มลายอริศูนย์
 • ทับทิม 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053016246
 • เบอร์มือถือ
 • 0818838338
 • อีเมล์
 • Tubtimm@gmail.com