สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สองสาวการเกษตร
 • ภิญญดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • มันเทศญี่ปุ่น และสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Otop
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ภิญญดา บุบผาสัง
 • ภิญญดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0621658462
 • เบอร์มือถือ
 • 0951945623
 • อีเมล์
 • Wannazaza175@gmail.com