สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 2-77-08-01/1-0035
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรสามร้อยยอด
 • ธนโชติ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องดื่มว่านหางจรเข้ น้ำสับปะรด สับปะรดกวน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP 5 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนโชติ เกียรติศรีสินธพ
 • ธนโชติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 032-651868
 • เบอร์มือถือ
 • 086-6004290
 • อีเมล์
 • pranburi.veragroup@gmail.com