สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0103541004699
 • สุรพงษ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • จีเนียส พริ้นติ้ง
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 18119
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ออกแบบและพิมพ์สิ่งพิมพ์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุรพงษ์ รักษาถ้อย
 • สุรพงษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-0014969
 • เบอร์มือถือ
 • 0835449222
 • อีเมล์
 • geniusprint_bkk@yahoo.com