สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0745553003257
 • ไพศรี 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ดีพีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิตโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
 • สินค้า/บริการ
 • อุตสาหกรรมโรงงาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ไพศรี กลัดสำเนียง
 • ไพศรี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034-870469
 • เบอร์มือถือ
 • 0817330693
 • อีเมล์
 • dpk.inter@gmail.com