สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • ชื่อธุรกิจ
  • บริษัท ไมตี้อีเลคทริค ไทยแลนด์จำกัด
  • ธมลวรรณ 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประเภทแอลอีดี
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการผลิต
  • ประเภทธุรกิจ
  • อื่นๆ
  • เบอร์โทรศัพท์
  • ISO9001. ISO14001
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคกลาง
  • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นางสาว ธมลวรรณ เสาวณีย์วาทกุล
  • ธมลวรรณ 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • 034451501,034451500
  • เบอร์มือถือ
  • 0819799990
  • อีเมล์
  • Dear_ney@hotmail.com